Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks se upisuje u Knjigu žalosti za saborskog zastupnika Josipa Sudeca

predvorje Velike vijećnice