Josip Kregar podržava uspostavu funkcije Tužitelja EU-a

Bruxelles – U Bruxellesu je 4. i 5. ožujka o organizaciji Posebnog odbora za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca i Odjela za pretpristupne aktivnosti Europskog parlamenta održan seminar na temu "Borba protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca".

Na seminaru su sudjelovali zastupnici EP-a i nacionalnih parlamenata država Jugoistočne Europe, među kojima i predsjednik i članovi saborskog Odbora za pravosuđe Josip Kregar, Vesna Fabijančić-Križanić i Zvonko Milas.
Zastupnici su na seminaru razmijenili mišljenja i iskustva iz područja suzbijanja trgovanja ljudima, zapljene imovine kriminalnih organizacija te borbe protiv korupcije, s naglaskom na korupciju u javnom sektoru i EU fondovima. Govora je bilo i o povezanosti američkih narko-kartela i europskih kriminalnih organizacija te njihovom utjecaju na europsko gospodarstvo.

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Josip Kregar izlagao je o naporima i postignućima Hrvatske na području borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Istaknuo je kako je Hrvatska uspostavila čvrsti zakonodavni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije koji daje rezultate. Imajući u vidu potrebu internacionalizacije ovog pitanja, Kregar je podržao uspostavu funkcije Tužitelja EU-a koji bi bio zadužen za koordinaciju napora država članica na području borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.
 

Author: Služba za medije