Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima predsjednika Narodnog sobranja Georgija Pirinskog

dvorana Ante Starčevića