Potpredsjednik Sabora Mimica primio francuskog veleposlanika Pasquiera

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica razgovarao je s veleposlanikom Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Jérômeom Pasquierom. 

Veleposlanik Jérôme Pasquier upoznao je Nevena Mimicu sa svojom najvažnijom zadaćom, a to je pomoć Hrvatskoj na putu za Europsku uniju. Naglasivši da je Hrvatska do sada napravila značajan dio posla, dodao je da je u ovom trenutku ključno nastaviti sa započetim reformama. Potpredsjednik Neven Mimica zahvalio je Francuskoj na iznimnom trudu u rješavanju graničnog spora sa Slovenijom, posebno u periodu francuskog predsjedanja Europskom unijom. Veleposlanik je odgovorio da će francuska politika prema ovom pitanju i dalje ostati proaktivna. Sugovornici su se složili da je zastoj pregovaračkog procesa velik problem te da je potrebno intenzivirati napore svih uključenih snaga u njegovo što skorije rješavanje. U okviru ove teme dotaknuli su se potencijalnog pada potpore građana za ulazak Hrvatske u EU koja je rezultat nezadovoljstva građana zastojem u pregovorima unatoč poduzetim reformama.

Neven Mimica upoznao je gosta s ulogom parlamenta u procesu pristupanja Europskoj uniji, kako u zakonodavnom smislu tako i kroz intenzivnu parlamentarnu diplomaciju. Rekao je kako postoji konsenzus svih parlamentarnih stranaka o ovom pitanju. Dodao je da smatra kako bi bilo poželjno da nova Vlada nastavi, ali i pojača suradnju svih parlamentarnih stranaka u okviru Saveza za Europu.

Sugovornici su se dogovorili o daljnjem razvoju redovite bilateralne suradnje između dviju država.

Author: Služba za odnose s javnošću