Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks prima u nastupni posjet veleposlanicu Kraljevine Nizozemske Catharin Marie Trooster

Banska soba