Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode Branko Bačić primio predstavnicu UN-ove Gospodarske komisije za Europu Anitu Pirc-Velkavrh

Zagreb - Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode Branko Bačić primio je predstavnicu UN/ECE-a (UN-ove Gospodarske komisije za Europu) Anitu Pirc-Velkavrh. 

Predstavnica UN/ECE-a Anita Pirc-Velkavrh uvodno je izvijestila predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prirode Branka Bačića o svrsi posjeta Republici Hrvatskoj. Anita Pirc-Velkavrh istaknula je kako je Republika Hrvatska od 1999. godine bila uključena u Program ocjene provedbe zaštite okoliša (EPR-Environmental Performance Reviews). Riječ je o opsežnom izvješću o stanju okoliša u pojedinim državama članicama UN-ove Gospodarske komisije za Europu, čija je svrha unapređenje upravljanja okolišem i jačanje mehanizama njegove zaštite kroz ocjenu trenutnog stanja, donošenje zaključaka i preporuka za buduće aktivnosti. U tijeku je provedba drugog kruga EPR-a u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2005. do 2012. godine. 

Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode Branko Bačić predstavio je trenutne aktivnosti Odbora i aktualno stanje u Republici Hrvatskoj u pogledu zakonodavnog okvira za područje zaštite okoliša i prirode. - Briga za okoliš nije samo vezana uz aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode nego je disperzirana i po mnogim drugim nadležnim institucijama, dodao je Bačić. Sugovornici su suglasni da je u Republici Hrvatskoj evidentan napredak u statističkim pokazateljima za područje zaštite okoliša, no još uvijek postoji dovoljno otvorenog prostora za dodatna poboljšanja. Posebno je istaknuta potreba uspostave cjelovitog sustava trajnog motrenja tla te poboljšanja sustava praćenja kakvoće zraka na područjima sa značajnijim industrijskim onečišćenjima kao što su Sisak i Slavonski Brod. 

Bilo je riječi i o redovitim izvješćima o stanju zaštite okoliša u Hrvatskoj koja potvrđuje Hrvatski sabor, ulozi navedenih u procesu donošenja strateških odluka te o mogućnostima za dinamičniju legislativnu proceduru u svrhu ažurnijih i aktualnijih podataka. U nastavku se razgovaralo i o Energetskoj strategiji Republike Hrvatske, posebice u kontekstu obnovljivih izvora energije te nužnosti uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom do 2018. godine. 
 

Author: Služba za medije