2. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 1. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2. PRIJEDLOZI ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA HRVATSKOGA SABORA:
- ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV;
- ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE;
- ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU;
- ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST; 
- ODBORA ZA OBRANU;
- ODBORA ZA GOSPODARSTVO;
- ODBORA ZA TURIZAM;
- ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA;
- ODBORA ZA PRAVOSUĐE; 
- ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO;
- ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU;
- ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT;
- ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE;
- ODBORA ZA RATNE VETERANE;
- ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO;
- ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE;
- ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU;
- ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;
- ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE;
- ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU;
- ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE;
- ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE;
- ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU;
- ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA;
- ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU;
- MANDATNO-IMUNITETNO POVJERENSTVO;
- NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE;
- IZASLANSTVA;
3. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU I DONOŠENJE RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 28. PROSINCA 2015.,O:
- prijedlog za verifikaciju rješenja o prestanku prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti;
- prijedlog za donošenje rješenja o priznavanju prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti;
4. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA RAZRIJEŠENIM DRŽAVNIM DUŽNOSNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 28. PROSINCA 2015. – TAJNIKU HRVATSKOGA SABORA I PREDSTOJNICI UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA O:
- prestanku prava na plaću;
5. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA IMENOVANIM DRŽAVNIM DUŽNOSNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016. – TAJNIKU HRVATSKOGA SABORA I PREDSTOJNICI UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA:
- o priznavanju prava na plaću; 
6. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA RAZRIJEŠENIM DRŽAVNIM DUŽNOSNICIMA  HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 28. PROSINCA 2016. - TAJNIKU HRVATSKOGA SABORA I PREDSTOJNICI UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA O:
- priznavanju prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti;
7. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016. O PRIZNAVANJU PRAVA NA:
a) plaću;
b) zastupnički paušal;
c) razliku plaće;
8. RAZNO.