1. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je: 
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, prvo čitanje, P.Z. br. 9.