9. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 8.  sjednice Odbora;
1. NACRT ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA;
2. ZAHTJEV ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: zastupnik Peđa Grbin;
3. ZAHTJEV ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: zastupnik Branimir Bunjac;
4. PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE  MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE - podnositelj: zastupnik Ivan Vilibor Sinčić;
5. PRIJEDLOG ZA DAVANJE VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 42. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR – davanje mišljenja.