Predsjednik Sabora Vladimir Šeks prima predsjednika Državnog zbora Republike Slovenije Franca Cukjatija

dvorana Janka Draškovića