Predsjednik Sabora Vladimir Šeks prima generalnog direktora Međunarodnog ureda Svjetske poštanske unije Edouarda Dayana

Banska soba