Pupovac i Ivić sudjelovali na međuparlamentarnoj konferenciji o vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici EU

Dublin - Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Milorad Pupovac i predsjednik Odbora za obranu Tomislav Ivić, predstavnici drugih nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i država kandidatkinja za članstvo te članovi Europskog parlamenta sastali su se 24. i 25. ožujka u Dublinu na 2. međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. 

Sudionici konferencije raspravljali su o boljoj koordinaciji i učinkovitijem djelovanju Unije u području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike te Zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Poseban naglasak bio je na problematičnim područjima u Africi i na Bliskom istoku te na ulozi Europske unije u prevenciji sukoba. Sudionici su također informirani o pripremama za Europsko vijeće o obrambenoj politici. Konferencija je zaključena usvajanjem zaključaka.

Ovom konferencijom zamijenjeni su dosadašnji redovni sastanci predsjednika odbora za vanjsku politiku (COFACC) i predsjednika odbora za obranu (CODAC).
 

Author: Odbor za vanjsku politiku