37. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 36. sjednice Odbora; 
1. IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) BR. 648/2012 U POGLEDU OBVEZE PORAVNJANJA, OBUSTAVE OBVEZE PORAVNJANJA, ZAHTJEVA ZA IZVJEŠĆIVANJE, TEHNIKA SMANJENJA RIZIKA ZA UGOVORE O OTC IZVEDENICAMA ČIJE SE PORAVNANJE NE OBAVLJA POSREDSTVOM SREDIŠNE DRUGE UGOVORNE STRANE, REGISTRACIJE I NADZORA TRGOVINSKIH REPOZITORIJA I ZAHTJEVA ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE COM (2017) 208 –D.E.U. br.  17/035;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) br. 1095/2010 O OSNIVANJU EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA (EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE I TRŽIŠTA KAPITALA) I IZMJENI UREDBE (EU) br. 648/2012 U POGLEDU POSTUPAKA I TIJELA UKLJUČENIH U DAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SREDIŠNJIM DRUGIM UGOVORNIM STRANAMA I ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA TREĆIH  ZEMALJA COM (2017) 331 – D.E.U. br. 17/036;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP) COM (2017) 343 – D.E.U. br. 17/037.