Članovi Odbora za poljoprivredu posjetili Agenciju za poljoprivredno zemljište

Zagreb – Članovi Odbora za poljoprivredu posjetili su u četvrtak Agenciju za poljoprivredno zemljište (APZ). Žurno donošenje izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu te izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem bile su središnje teme razgovora. Ravnateljica APZ-a Lana Bogdan izvijestila je članove Odbora i o radu Agencije.

Na sastanku je istaknuto kako je neraspolaganje poljoprivrednim zemljištem zaustavilo investicijske procese pa je stoga potrebno ubrzati postupke raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, pristupiti žurnom donošenju izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i donošenju pratećih provedbenih akata.

Vezano uz Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu članovi Odbora su istaknuli kako je nužno jasno definirati pojam „mirnog posjeda“ i kako je na reguliranje prava prvenstva stočara u korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta trebalo primijeniti regionalni pristup. 

Istaknut je i prijedlog kako je jedinicama lokalne samouprave, koje će na temelju Prijedloga zakona izrađivati programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, potrebno osigurati mogućnost određivanja vrste korištenja zemljišta uzimajući pri tome u obzir postojeće stanje poljoprivredne proizvodnje na području jedinica lokalne samouprave. Vezano uz određivanje početnih cijena poljoprivrednog zemljišta, upozoreno je kako bi se za to trebali koristiti dostupni podaci Porezne uprave.

Sudionici sastanka usuglasili su se kako bi Agencija trebala biti kontrolni mehanizam u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem, a ravnateljica Agencije je izvijestila članove Odbora kako su Poljoprivrednoj inspekciji zbog nadzora provođenja gospodarskih programa korištenja poljoprivrednog zemljišta proslijeđeni ugovori o korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta.

Na kraju sastanka predsjednik Odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić izvijestio je članove Odbora o inicijativi za predstavljanje Interpretativne komunikacije Europske komisije o stjecanju poljoprivrednog zemljišta i pravu Europske unije upućenoj predstavništvu Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Author: Odbor za poljoprivredu