Božo Ljubić i Domagoj Hajduković sudjelovali na osnivačkoj parlamentarnoj konferenciji o dijaspori

Lisabon - Predsjednik Odbora za Hrvate izvan RH Božo Ljubić i član Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Domagoj Hajduković sudjeluju na osnivačkoj Konferenciji parlamentarne mreže politika o dijaspori koja se održava u parlamentu Portugala (Assembleia da Republica).

Organizatori konferencije su portugalski parlament, Pododbor za suradnju s neeuropskim zemljama podrijetla i tranzita i Odbora za migracije, izbjeglice i raseljene osobe Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Konferencija je okupila predstavnike parlamenata zemalja članica Vijeća Europe kao i predstavnike parlamenata iz neeuropskih mediteranskih i bliskoistočnih zemalja koji su uključeni u tematiku pitanja o dijaspori.

Cilj susreta na visokoj razini je uspostava parlamentarne mreže koja će omogućiti politički dijalog, odnosno razmjenu mišljenja i informacija sa svrhom rješavanja pitanja o dijaspori.

Na početku konferencije prisutnima se obratio predsjednik portugalskog parlamenta Eduardo Ferro Rodrigues. Naglasio je važnost povezivanja dijaspore s matičnom zemljom. Pozdravio je sudionike konferencije sa željom da parlamentarna mreža politika o dijaspori doprinese njezinom očuvanju u svijetu u budućnosti. Uvodna obraćanja održali su i drugi sudionici među kojima i Rene Rouquet, potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Tomaš Boček, posebni predstavnik glavnog tajnika Vijeća Europe za migracije i iseljenike i William Lacy Swing, generalni direktor Međunarodne organizacije za migracije. Glavne teme konferencije su doprinos dijaspore europskim društvima, odnosi dijaspore sa zemljama podrijetla, utjecaj dijaspore na razvoj zemalja podrijetla, odnosi s državama domaćinima i promicanje međukulturalnog dijaloga te uloga dijaspore u izgradnji koherentnih društava.

Predsjednik Odbora Božo Ljubić obratio se sudionicima konferencije u tematskom dijelu o odnosu dijaspore sa zemljama podrijetla. Istaknuo je najvažnije karakteristike hrvatske dijaspore zavisno o razdobljima, te je upoznao sudionike s institucionalnom infrastrukturom u Hrvatskoj koja se bavi pitanjima dijaspore.

- Emigracija ne mora biti loša ni za zemlje porijekla niti za zemlje primitka, nego može biti vrlo pozitivna i dobra pod uvjetom da se održi komunikacija dijaspore s matičnom zemljom. Znanje i iskustvo Hrvata koji su se vratili u svoju zemlju ili koji održavaju dobre kontakte s njom su vrijedni i obogaćujući za nju. Održavanje dobrih veza između dijaspore i matične zemlje je vrlo važno kako za emigraciju tako i za samu zemlju podrijetla, te je naš zadatak zadržati i ojačati te veze u budućnosti, rekao je.

Domagoj Hajduković sudjelovao je na sastanku Pododbora za suradnju s neeuropskim zemljama podrijetla i tranzita i Odbora za migracije, izbjeglice i raseljene osobe Parlamentarne skupštine Vijeća Europe na kojem je usvojen prijedlog deklaracije. Na kraju konferencije donijet će se zaključci koji će se uključiti u završnu deklaraciju.