Furio Radin primio zastupnika u njemačkom Bundestagu Klaus-Petera Willscha i načelnika uprave za iseljenike, nacionalne manjine i poslove državljanstva u Ministarstvu unutrašnjih poslova Savezne Republike Njemačke Franka Willenberga

Zagreb - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin primio je zastupnika u njemačkom Bundestagu Klaus-Petera Willscha i načelnika uprave za iseljenike, nacionalne manjine i poslove državljanstva u Ministarstvu unutrašnjih poslova Savezne Republike Njemačke Franka Willenberga.

Na sastanku su razmijenjena iskustva o pravima i položaju nacionalnih manjina u objema državama. Sugovornici su se složili da su njemačka manjina u Hrvatskoj, kao i hrvatska manjina u Njemačkoj primjeri dobre i kvalitetne integracije manjina u društvo. U okviru razgovora o normativnim aktima Furio Radin predstavio je temeljne zakone Republike Hrvatske koji pokrivaju ovo područje, rekavši kako oni predstavljaju kvalitetan zakonski temelj koji se može i mora dalje nadograđivati. Naglasio je kako se ponegdje pojavljuju problemi u primjeni zakona, dodavši kako bi snažnija decentralizacija mogla donijeti daljnje pozitivne korake na području ostvarivanja manjinskih prava.

Razgovarajući o položaju romske manjine, gosti iz Njemačke istaknuli su Hrvatsku kao pozitivan primjer ostalim državama Europe. Furio Radin složio se da je posljednjih godina učinjeno mnogo na integraciji Roma u društvo, čemu posebno pridonosi provedba Akcijskog plana za Rome, ali i izbor prvog zastupnika romske nacionalne manjine u Hrvatski sabor Nazifa Memedija. 

Author: Služba za odnose s javnošću