Srđan Gjurković i Igor Rađenović sudjelovali na konferenciji o budućoj europskoj ekonomskoj, monetarnoj, bankarskoj i političkoj uniji

Bruxelles – Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Srđan Gjurković i predsjednik Odbora za gospodarstvo Igor Rađenović sudjelovali su na konferenciji pod nazivom "Plan za ozbiljnu i istinsku Europsku monetarnu uniju: rasprava o budućoj ekonomskoj, monetarnoj, bankarskoj i političkoj uniji". Na konferenciji, koja je održana u organizaciji Ureda savjetnika za europske politike (BEPA) predsjednika Europske komisije, sudjelovali su predstavnici institucija Europske unije, vlada i nacionalnih parlamenata država članica EU-a i Hrvatske, bankarskog sektora, medija, civilnog društva i akademske zajednice. 

Sudionici sastanka razmijenili su mišljenja o budućnosti europske ekonomske i monetarne unije, gospodarskom upravljanju, bankarskoj uniji i jačanju demokratske legitimnosti i odgovornosti u Europskoj uniji. Poseban naglasak bio je na potrebi za pokretanjem sveobuhvatne rasprave na razini Europske unije između predstavnika europskih institucija, vlada i nacionalnih parlamenata država članica EU-a, akademske zajednice i građana radi jačanja i unapređenja europskog fiskalnog, ekonomskog, bankarskog i političkog sustava.

Istaknuto je kako stabilan i uravnotežen razvoj i zapošljavanje te zajednička financijska stabilnost, konsolidirani proračuni i strukturne reforme nacionalnih ekonomija osiguravaju bolju budućnost za sve članice Europske unije.
 

Author: Odbor za financije