Posebni izvjestitelj UN-a o pravu na tjelesno i mentalno zdravlje Dainius Puras posjetio Sabor

Zagreb – Dainius Puras, posebni izvjestitelj UN-a o pravu svih osoba na uživanje najviših standarda tjelesnog i mentalnog zdravlja, sastao se u utorak sa članovima Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Ljubicom Lukačić (HDZ) i Markom Sladoljevom (MOST) te članovima Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furiom Radinom (NZ), Miloradom Pupovcem i Borisom Miloševićem (SDSS). 

Sastanak je organiziran u sklopu njegovog devetodnevnog radnog posjeta Republici Hrvatskoj temeljem otvorenog poziva koji je Republika Hrvatska uputila svim posebnim izvjestiteljima i mehanizmima koji djeluju u sklopu UN-ovog Vijeća za ljudska prava. 

Svrha posjeta posebnog izvjestitelja je prikupiti informacije o općem stanju i karakteristikama hrvatskog zdravstvenog sustava, mentalnom zdravlju, seksualnim i reproduktivnim pravima te zdravstvenoj zaštiti posebno ranjivih skupina kao što su osobe s invaliditetom, djeca, starije osobe te migranti i izbjeglice.

Tijekom razgovora u Saboru naglasak je stavljen na problematiku prava osoba s intelektualnim teškoćama, rodnu ravnopravnost i prava žena te zdravstvenu skrb o starijim osobama. Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin uvodno je izvijestio Purasa o aktivnostima i tematskim sjednicama odbora vezanim za prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama, prava transrodnih osoba te uvođenje zdravstvenog odgoja u nastavne programe, kao i rasprave u vezi izmjena i dopuna zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, državnim maticama i registru birača.

Milorad Pupovac je okolnosti ostvarivanja prava na zdravlje u Hrvatskoj u cjelini ocijenio dobrima upozorivši, međutim, na sve lošije perspektive opće populacije po pitanju zdravstvene skrbi zbog različitih društvenih problema poput zaduženosti zdravstva, porasta nezaposlenosti te nedostupnosti zdravstvene skrbi u slabije razvijenim područjima zemlje. 

Ljubica Lukačić osvrnula se na nastavak procesa deinstitucionalizacije skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama i probleme s kojima se društvo na tom putu suočava. Izvijestila je nadalje o radu posebnog povjerenstva za osobe s invaliditetom koje ne samo da provjerava provedbu postojećeg zakonodavnog okvira vezanog za osobe s invaliditetom već i svaki novi zakonski prijedlog koji se upućuje u proceduru. 

- Svjesni smo problema skupine osoba s invaliditetom, kazao je Marko Sladoljev te najavio održavanje okruglog stola Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb u prigodi 9. obljetnice ratifikacije UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao i donošenje Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2016. do 2020. 

–Hrvatska je napravila zakonodavni iskorak u pogledu zapošljavanja osoba s invaliditetom, preostaje nam uspostava učinkovitog mehanizma praćenja provedbe prava invalida pri zapošljavanju, ocijenio je Boris Milošević.

U okviru svog posjeta Hrvatskoj posebni izvjestitelj UN-a Dainius Puras sastat će se predstavnicima raznih grana vlasti i nadležnih tijela državne uprave, civilnog društva, akademske zajednice i strukovnih udruga te će uz to posjetiti zdravstvene i obrazovne ustanove u Splitu i Osijeku kako bi dobio cjelovitu sliku o stanju i funkcioniranju zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Svoj posjet Hrvatskoj Puras će zaključiti tiskovnom konferencijom na kojoj će iznijeti svoje preliminarne ocjene i zapažanja u pogledu ostvarenja prava na zdravlje u Hrvatskoj.  

Konačno izvješće s preporukama za poboljšanje stanja Puras će podnijeti Vijeću za ljudska prava u lipnju 2017. godine, s tim da će prethodno biti dostavljeno Republici Hrvatskoj na uvid radi komentara i mogućnosti ispravka eventualnih činjeničnih pogrešaka.
  
 
 

Author: Služba za medije