Eurozastupnici s predstavnicima nacionalnih parlamenata raspravljali o parlamentarnom nadzoru Europola

Bruxelles - U Europskom parlamentu u Bruxellesu održan je sastanak Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta (LIBE) s predstavnicima nacionalnih parlamenata država članica Europske unije o parlamentarnom nadzoru Europola u okviru europske politike unutarnje sigurnosti. 

U prvom dijelu održana je rasprava o prijetnjama pred kojima stoji Europska unija, prije svega terorizmu, kibernetičkom kriminalu, organiziranom kriminalu i drugim prijetnjama. U svim je raspravama naglasak stavljen na jačanje suradnje između zemalja članica te SAD-a, Norveške i Švicarske. 

U drugom dijelu sastanka održan je panel “Prema učinkovitom parlamentarnom nadzoru Europola”. U sklopu ovoga panela članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ines Strenja-Linić održala je izlaganje o modalitetima nadzora Hrvatskog sabora nad radom policije te o hrvatskim iskustvima u vezi s tim. Na kraju drugog dijela sastanka održana je rasprava o prijedlogu radne skupine Trojke u vezi s uspostavljanjem i načinima funkcioniranja zajedničke radne skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG). 

Države članice iznijele su brojne primjedbe i komentare na prijedlog Trojke, prvenstveno u vezi s frekvencijom održavanja sastanaka JPSG-a. Revidirani prijedlog Trojke trebao bi biti dostavljen nacionalnim parlamentima 16. prosinca 2016., a konačni prijedlog bi trebao biti gotov do ožujka 2017., a prije Konferencije predsjednika parlamenata Europske unije u svibnju 2017. kada je predviđeno konačno usvajanje Poslovnika JPSG-a. Uredba o Europolu stupa na snagu 1. svibnja 2017. 
 

Author: Ured za međunarodne i europske poslove