Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Radin održao sastanak s predsjednikom Europskog parlamenta Tajanijem

Zagreb - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i zastupnik talijanske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru Furio Radin susreo se danas s predsjednikom Europskog parlamenta Antoniom Tajanijem.

Uvodno su razmijenili mišljenja o trenutačnoj situaciji u Europskoj uniji vezano za pitanje migracija i rješavanje problema izbjeglica i azilanata. Razgovarali su i o mogućem proširenju Europske unije te uvjetima koji se postavljaju novim zemljama kandidatkinjama uzimajući u obzir dosegnute demokratske standarde na razini Europske unije te ispunjavanje preuzetih obveza kako bi se oni dosegnuli. U nastavku razgovora posebnu su pozornost posvetili trenutačnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj, osobito izazovima pred kojima se nalazi Vlada Republike Hrvatske kada je riječ o formiranju nove parlamentarne većine. Naglašeno je da će nakon lokalnih izbora biti jasnije pozicije najvažnijih stranaka što će odrediti i buduće imenovanje novih ministara u Hrvatskome saboru.

Furio Radin osobito je naglasio dobru komunikaciju s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske kada je riječ o pravima nacionalnih manjina. Izrazio je očekivanje da će, nakon općeg dijela programa zaštite nacionalnih manjina koji je sastavni dio Programa Vlade, uslijediti žurno prihvaćanje operativnih planova za svaku nacionalnu zajednicu. Međutim, kada je riječ o daljnjoj podršci nacionalnih manjina Vladi Republike Hrvatske, a osobito njegove talijanske, naglasio je da će ona ovisiti o distanciranju od određenih ekstremističkih stavova koji su se pojavili u posljednje vrijeme.

Predsjednik Europskog parlamenta pozvao je Furia Radina u posjet Europskom parlamentu i njemu osobno, budući da, kako je kazao, osobito drži do prava nacionalnih manjina te unaprjeđivanja njihovoga položaja.

Author: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina