Daniel Mondekar i Davor Ivo Stier sastali se sa stipendistima Sveučilišta Clemson iz Južne Karoline, SAD

Zagreb – Predsjednik saborskoga Odbora za europske integracije Daniel Mondekar i potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Davor Ivo Stier sastali su se s drugom grupom stipendista Sveučilišta Clemson iz Sjedinjenih Američkih Država, koju je ovog puta predvodio njihov profesor s Odsjeka za političke znanosti Vladimir Matić. S prvom skupinom studenata Sveučilišta Clemson sastali su se Mondekar i Pupovac prije tri tjedna.

Program Nacionalne stipendije Sveučilišta Clemson iz SAD-a temelji se na razumijevanju svijeta koji okružuje studente te na dijeljenju znanja s drugima. U sklopu svoje nastave posjetili su i Hrvatsku, a danas su u posjetu Hrvatskome saboru.

Daniel Mondekar i Davor Ivo Stier nakon kratkog predstavljanja omogućili su studentima postavljanje pitanja, a studenti su pokazali interes za širok spektar tema. Ipak, najveći broj pitanja bio je vezan za skori ulazak Hrvatske u Europsku uniju i sve izazove koji je čekaju na tom novom putu. Na pitanje o važnosti suradnje Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske u sklopu vanjske politike, i Mondekar i Stier složili su se kako je doprinos SAD-a bio jedan od ključnih, ne samo za Hrvatsku već i za cijelu našu regiju. 

Author: Služba za medije