Odbor za obitelj, mlade i sport održao tematsku sjednicu o djeci bez pratnje u RH

Zagreb - Odbor za obitelj, mlade i sport u četvrtak je održao tematsku raspravu o djeci bez pratnje. "Dijete bez pratnje" državljanin je treće zemlje ili bez državljanstva, osoba mlađa od 18 godina koja je u Republiku Hrvatsku ušla bez pratnje odrasle osobe odgovorne za nju u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

Radi se o djeci koja putuju sama, potpuno nezaštićena, izložena različitim rizicima za svoj život, ugroženog i narušenog cjelokupnog integriteta, često oduzetog osobnog dostojanstva, prava na djetinjstvo i svih drugih prava koja djetinjstvu i djetetu pripadaju, objašnjeno je na današnjoj tematskoj sjednici na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, pravobraniteljica za djecu te članovi Savjetodavnog odbora projekta "Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj" kojeg provodi udruga Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u partnerstvu s organizacijom Save the Children.

Prema informacijama iznesenima na sjednici, trenutačno je oko 30 djece bez pratnje zbrinuto u Republici Hrvatskoj, a smješteni su kod pružatelja socijalnih usluga za djecu bez roditelja ili za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Problemi s kojima se sustav susreće u njihovu zbrinjavanju su mnogobrojni, od procjene potreba, skrbničke zaštite, osiguranja prevoditelja, pružanja sigurnog i adekvatnog smještaja, psihosocijalne podrške, učenja hrvatskog jezika i uključivanja u obrazovni proces, do pristupa zdravstvenoj skrbi i zaštiti.

Problemi koji su uočeni i kroz projekt "Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj" potvrdili su kako je potrebno izraditi plan skrbi o djeci bez pratnje kojim bi se osigurala specijalizirana i cjelovita skrb za ovu iznimno ranjivu skupinu djece.

Državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Margareta Mađerić govorila je o naporima koje ovo Ministarstvo ulaže u sustavno rješavanje uočenih problema, no u raspravi je istaknuto kako se doista provodi velik dio aktivnosti, organiziraju se edukacije u različitim institucijama, ali izostaje veća umreženost svih uključenih u rad s djecom bez pratnje što bi, procjenjuje se, uz manje financijskih sredstava dalo više rezultata.

Cilj održavanja ove sjednice bio je skrenuti pozornost na djecu bez pratnje, njihov najbolji interes i probleme s kojima se sustav susreće u ostvarivanju njihova prava na djetinjstvo.

Author: Odbor za obitelj, mlade i sport