Hrelja i Milošević sudjelovali na međuparlamentarnom sastanku EU-a o temi zapošljavanja

Riga - Predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Silvano Hrelja i član Odbora Domagoj Ivan Milošević sudjelovali su na sastanku predsjednika odbora zaduženih za zapošljavanje i socijalna pitanja parlamenata država članica EU-a, koji je latvijski parlament organizirao u sklopu predsjedanja Vijećem EU-a. 

Glavna tema sastanka bio je jedan od osnovnih prioriteta latvijskoga predsjedanja - inkluzivna Europa - s naglaskom na uključujuće i održivo tržište rada, dugoročna rješenja za problem nezaposlenosti i uvjete rada osoba s invaliditetom. 

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o izazovima i ciljevima EU-a na području zapošljavanja najosjetljivijih društvenih skupina, učinkovitosti prioriteta iz Europske strategije za zapošljavanje i Strategije Europa 2020 za ovu skupinu građana, postizanju ciljeva iz tih strategija za zaštitu ljudi od siromaštva i društvene isključenosti i horizontalnom učinku prioriteta digitalnoga sektora na zapošljavanje najosjetljivijih društvenih skupina. 

Također, zastupnici su raspravljali o izazovima socijalnoga poduzetništva te su podijelili dobru praksu svojih država u stvaranju odgovarajućega zakonodavnog okvira i podizanju svijesti o ovom konceptu. 

Zaključno, raspravljali su i o jednogodišnjoj provedbi Jamstva za mlade te učinku mjera iz ovog programa na suzbijanje nezaposlenosti mladih osoba u svojim državama u svjetlu nedavnog prijedloga EK-a o stavljanju na raspolaganje milijarde eura za provedbu inicijative u 2015. godini što čini jednu trećinu od ukupnog iznosa za razdoblje 2014. - 2020.godine.
 

Author: Ured za međunarodne i europske poslove