Strenja-Linić sudjelovala na sastanku predsjednika odbora za socijalna pitanja nacionalnih parlamenata država članica Europske unije

Malta - Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja-Linić sudjelovala je na sastanku predsjednika odbora za socijalna pitanja nacionalnih parlamenata država članica Europske unije koji se u okviru malteškog predsjedanja Vijećem održao na Malti.

Sastanak je bio posvećen problemima siromaštva i socijalne isključenosti te planiranim daljnjim aktivnostima institucija Europske unije i nacionalnih vlada radi ostvarenja ciljeva Strategije Europa 2020., odnosno 20 milijuna manje siromašnih ljudi u odnosu na 2008. godinu.

Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja-Linić je u svojem izlaganju predstavila sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj i prava koje korisnici socijalne skrbi mogu ostvariti te prioritetne strateške aktivnosti u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.  Istaknula je važnost uključivanja socijalne politike u Europski semestar i podršku Komisije pri rješavanju socijalnih pitanja u državama članicama, kao i integrirani pristup nacionalnih vlada, socijalnih partnera i udruga civilnog društva socijalnoj i gospodarskoj politici.

Iako statistički podaci govore o pogoršanju situacije u 2016. (8,1 posto europske populacije živi u ozbiljnoj materijalnoj oskudici te 10,5 posto kućanstava s vrlo slabim intenzitetom zapošljavanja) te ukazuju da cilj Strategije Europa 2020. nije ostvariv, predsjednici odbora su podržali nastojanja Komisije da u okviru Europskog stupa socijalnih prava unaprijedi socijalnu politiku i politiku zapošljavanja Europske unije, posebno kroz praćenje zapošljavanja i socijalnog učinka u državama članicama te provođenja njihovih reformi.

Author: Ured za međunarodne i europske poslove