Zastupnici Baranović i Pandek sudjelovali na međuparlamentarnom sastanku o kohezijskoj politici

Bruxelles – Članovi Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Petar Baranović i Draženko Pandek sudjelovali su na međuparlamentarnom sastanku odbora s temom "Izazovi provedbe buduće kohezijske politike – prema produktivnim ulaganjima za rast i koheziju kroz poboljšane sinergije između lokalne, nacionalne i razine EU-a za ostvarenje ciljeva Strategije Europa 2020". 

Sastanak je održan u organizaciji Odbora za regionalnu politiku (REGI) Europskog parlamenta s ciljem razmjene mišljenja, kroz dva tematska panela. Razgovaralo se o novom zakonodavnom paketu za kohezijsku politiku za razdoblje 2014. - 2020. i izazovima njegove provedbe na nacionalnoj razini, a sudjelovali su zastupnici Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Norveške. 

Tijekom sastanka raspravljalo se o ciljevima nove kohezijske politike, posebice smanjenju razlika između stupnja razvoja različitih europskih regija, promicanju rasta i stvaranju novih radnih mjesta. Zastupnici su ukazali na potrebu fleksibilnog pristupa ostvarenju ciljeva Strategije Europa 2020, uzimajući u obzir specifičnosti svake pojedine regije. Poseban naglasak bio je na izazovima provedbe buduće kohezijske politike u državama članicama, ulozi Europskog i nacionalnih parlamenata u postupku nadzora provedbe projekata, strateškom programiranju i koordinaciji sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova, poboljšanju sinergija u okviru višerazinskog upravljanja, sufinanciranju i kvaliteti projekata te administrativnim kapacitetima. 

Zastupnik Pandek pozdravio je što se gospodarski rast i zapošljavanje ističu u okviru kohezijske politike. Naglasio je kako prioritet trebaju imati projekti koji potiču novo zapošljavanje jer bi se tako spriječio odljev stanovništva i osiromašenje regija. Složio se s potrebom promicanja energetske učinkovitosti i veće neovisnosti Europske unije te je informirao o naporima koje Hrvatska ulaže u izgradnju terminala za ukapljeni plin na Krku, kao jednog od mogućih alternativnih pravaca dobave plina u Europsku uniju. 

Zastupnik Baranović nadodao je kako je opskrba energijom jedan od prioriteta Hrvatske te su ambicije Hrvatske u pogledu izgradnje domaće energetske infrastrukture potpuno usklađenje s prioritetima Europske unije, a projekt izgradnje LNG terminala na Krku, u budućnosti, može biti strateški važan ne samo za Hrvatsku i regiju već i za cijelu Europsku uniju. Imajući u vidu potrebu strateškog planiranja razvoja regija, podsjetio je kako Hrvatska već dvanaest godina čeka na objavu zaštićenog ekološko-ribolovnog područja u Jadranu, čije odgađanje uzrokuje potpuno osiromašenje Jadranskog mora i ugrožavanje egzistencije hrvatskih, talijanskih i slovenskih ribara. Što se tiče veće uloge nacionalnih parlamenata u postupku nadzora provedbe kohezijske politike, pozvao je Europsku komisiju na donošenje dokumenta koji bi jasno definirao odnose i uloge vlada i parlamenata država članica u tom procesu.

Europski parlament donio je u prvom čitanju zakonodavni paket za buduću kohezijsku politiku za razdoblje 2014. - 2020. na plenarnoj sjednici 20. studenoga 2013. U skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i postignutim dogovorom između Europskog parlamenta i Vijeća u okviru trijaloga predstoji još formalna potvrda stajališta Europskog parlamenta od strane Vijeća. 

Potpora EU-a kohezijskoj politici u sljedećih sedam godina iznosit će 325,15 milijardi eura. Glavni je cilj nove kohezijske politike, koja se zasniva na rezultatima, smanjiti razlike između stupnja razvoja različitih regija EU-a promicanjem gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta, socijalne uključenosti, konkurentnosti i održivog razvoja.
 

Author: Ured za međunarodne i europske poslove