Rađenović i Đujić sudjelovali na sastanku s temom "Unutarnje energetsko tržište EU-a za 21. stoljeće"

Bruxelles – Predsjednik i član Odbora za gospodarstvo, Igor Rađenović i Saša Đujić, sudjelovali su na zajedničkom sastanku odbora s temom "Unutarnje energetsko tržište EU-a za 21. stoljeće" koji je u organizaciji Odbora za industriju, istraživanje i energiju (ITRE) Europskoga parlamenta i Odbora za ekonomiju litavskog Seimasa održan kroz dva tematska panela u cilju razmjene mišljenja o budućnosti europske energetike politike i njenoj ulozi u promicanju održivog rasta i konkurentnosti između zastupnika Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata država članica Europske unije, Norveške, Turske i Kosova. 

Tijekom sastanka raspravljalo se o postignućima i perspektivama europske energetike politike i najboljim načinima za ostvarivanje unutarnjeg energetskog tržišta Europske unije sposobnog za suočavanje sa sadašnjim i budućim izazovima opskrbe. Imajući u vidu nužnost povećanja učinkovitosti, sigurnosti i održivosti opskrbe energentima za europska kućanstva i industriju po pristupačnim cijenama, uz istovremeno smanjenje emisija ugljičnog dioksida, zastupnici su ukazali na potrebu za integracijom svih 28 nacionalnih energetskih tržišta u jedinstveno energetsko tržište kroz intenziviranje rada na dovršetku izgradnje energetske infrastrukture. Poseban naglasak bio je na potrebi za uklanjanjem energetske izoliranosti jačanjem investicija u energetski sektor kao i za posvećivanjem veće pažnje daljnjem otvaranju europskog unutarnjeg energetskog tržišta, poboljšanju konkurentnosti i punoj integraciji energetskih mreža i sustava u Europskoj uniji. Sudionici su k tome ukazali na nužnost zauzimanja jedinstvenog stajališta na razini Europske unije u pregovorima s dobavljačima energenata iz trećih država. 

Predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo Igor Rađenović pozdravio je dosadašnja postignuća u implementaciji trećeg energetskog paketa, a posebice napore litavskog predsjedavanja EU-om. Konstatirao je kako glavni izazov u području energetike, s kojim se Europska unija trenutno suočava, predstavlja dovršetak izgradnje energetske infrastrukture. U svjetlu jačanja sigurnosti opskrbe europskih tržišta energentima, naglasio je važnost suradnje država članica Europske unije sa susjednim državama te je u tom kontekstu izvijestio o netom održanom potpisivanju memoranduma o razumijevanju između Azerbajdžana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore o suradnji u realizaciji plinskog koridora u jugoistočnoj Europi, a koji predstavlja važan alternativni pravac za opskrbu Europske unije plinom.
 

Author: Ured za međunarodne odnose