Furio Radin i Nazif Memedi primili izaslanstvo Odbora za pitanja Europske unije njemačkog Bundestaga

Zagreb - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin i zastupnik njemačke nacionalne manjine u Hrvatskome saboru Nazif Memedi održali su sastanak s Izaslanstvom Odbora za pitanja Europske unije Bundestaga Savezne Republike Njemačke, koje predvodi predsjednik Odbora Gunther Krichbaum.

Središnja tema razgovora bio je položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i njihovo sudjelovanje u pretpristupnom procesu. Furio Radin predstavio je uvodno djelokrug i način rada Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a zastupnik dvanaest nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, među kojima je i njemačka, Nazif Memedi istaknuo je visok stupanj organiziranosti njemačke nacionalne manjine te je predstavio nekoliko aktualnih projekata. 

Sugovornici su se složili da se uspjeh neke zemlje uvelike može iščitati iz razine integriranosti nacionalnih manjina koje su bitan potencijal svakog društva. Govoreći o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, Furio Radin rekao je da su zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru aktivno uključeni u taj proces. Reforme koje Hrvatska provodi i pristupanje Europskoj uniji za Hrvatsku su strateški važni procesi. Na sastanku se razgovaralo i o socijalnom položaju nacionalnih manjina, kao i o problemima s kojima se susreću povratnici. Furio Radin rekao je da velika većina pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj dijeli socijalne uvjete s većinskim narodom, osim romske manjine koja je u teškoj socijalnoj situaciji. Odgovarajući na pitanje o procesu povratka izbjeglica, Furio Radin rekao je da postoje određeni problemi, u prvom redu s rješavanjem stambenog pitanja. „Ipak“, dodao je Radin, „mislim da je postignuto dosta iako se proces povratka mora nastaviti“. 

Članovi Odbora za pitanja Europske unije Bundestaga Savezne Republike Njemačke složili su se da aktivnosti i rezultati zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru nadilaze zahtjeve pregovaračkog poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava.

Author: Služba za odnose s javnošću