Parlamentarna skupština Mediterana ovogodišnji Dan Mediterana posvetila djeci

Zagreb - Djeca trebaju našu zaštitu i odrastanje u brižnom društvu. Djeca trebaju biti fokus naše budućnosti. Štoviše, njihova je budućnost danas. Istaknula je to Parlamentarna skupština Mediterana u priopćenju u povodu obilježavanja 21. ožujka - Dana Mediterana. 

Parlamentarna skupština Mediterana (PAM) podsjeća na okolnosti u mediteranskoj regiji proteklih godina kada se dogodilo nekoliko „proljeća“ pri čemu su neka od tradicionalnijih društava započela transformaciju prema građanskom društvu. Bio je to njihov poziv na poštivanje ljudskih prava, vladavinu zakona, učinkovito pravosuđe, sigurnost na tržištu rada, društvenu solidarnost i bolju budućnost za svoju djecu. Stoga PAM naglašava važnost uloge parlamenata u zaštiti prava djece. Ona su prva koja pate radi društvene degradacije, kao izbjeglice i raseljeni u ratovima, kao djeca-vojnici, kao žrtve trgovine ljudima te kao neadaptirani migranti, ističe PAM. 

Dvadeset sedam država članica PAM-a, među kojima je i Hrvatska, pozvano je snažnije djelovati na jačanju mira i sigurnosti u regiji, a nacionalni parlamenti na donošenje potrebnih zakonskih mjera za poboljšanje prava i zaštite djece. 
 

Author: Služba za medije