Odbor za obitelj, mladež i šport održao tematsku sjednicu o nasilju među mladima

Zagreb - Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu "Nasilje među mladima". Saborski Odbor za obitelj, mladež i šport svojom tematskom sjednicom o problemu nasilja među mladima želi prije svega unaprijediti kvalitetu zadovoljavanja potreba djece i mladih u svim područjima, od odgoja i obrazovanja, zaštite od zlostavljanja i zanemarivanja i organiziranja slobodnog vremena i kulture. 

U uvodnom dijelu tematske sjednice predsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opačić podsjetila je na sve učestalije teške slučajeve nasilja i nanošenja ozljeda sa smrtnim posljedicama među mladima na ulici. Opačić je također upozorila na negativne trendove policijske statistike u razdoblju 2003. - 2007. godine iz kojih je evidentan porast broja djece nasilnika. Predsjednica Odbora izvijestila je sve nazočne i o financijskim pokazateljima izdvajanja sredstava iz državnog proračuna za prevenciju i sprječavanje nasilja među mladima, naglasivši kako prema izviješću o izvršenju Državnog proračuna za prvo polugodište 2008. godine nažalost od većine tih sredstava nije potrošena ni jedna kuna. Naglasila je da je nužno uvesti promjene u izradi proračuna u dijelu koji se odnosi na programe i projekte za djecu. Naime, te proračunske stavke trebale bi u proračunu biti zasebno navedene u jednom dijelu proračuna čime bi se postigla transparentnost i uvid u trošenje tih sredstava. Milanka Opačić podsjetila je da prema Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece 2006. - 2012., koji predviđa donošenje mjera kojima bi se zaštitila prava i interesi djece, nije donesena Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih te program pružanja odgovarajućih intervencija iako je rok bio 2006. godine. Također nije donesena ni Nacionalna strategija za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja čiji je rok također istekao 2006. godine, te čitav niz drugih rješenja koji su predloženi Nacionalnim planom.

U nastavku su se nazočni predstavnici i predstavnice stručnih i znanstvenih institucija, koje se bave problematikom nasilja među mladima, suglasili kako je za unapređenje položaja i prava djece i mladih nužno pronaći kvalitetna i odgovarajuća rješenja. Prije svega, rad na prevenciji nasilničkog ponašanja od najranije dobi, edukacija roditelja, važnost medija i medijskog sadržaja, podizanje zakonskih okvira u vezi sa zaštitom prava djece i mladih te multidisciplinarni pristup spomenutim problemima. Zaključeno je kako nadležna tijela na državnoj i lokalnoj razini, udruge i stručnjaci koji se bave nasiljem među mladima trebaju aktivno surađivati te provoditi postojeća zakonska rješenja kako bi negativnih primjera nasilja među mladima bilo što manje.

Predsjednica Odbora Milanka Opačić na kraju je prisutne izvijestila da će se iz iznesenih stajališta i mišljenja izraditi zaključci koje će Odbor usvojiti i uputiti nadležnim državnim tijelima. Na tematskoj sjednici sudjelovali su predstavnici i predstavnice državnih ureda, nevladinih organizacija i stručnih i znanstvenih institucija.

Author: Služba za odnose s javnošću