Održana tematska sjednica odbora o potencijalima razvoja riječnog cruising turizma u Hrvatskoj

Zagreb - Odbor za turizam i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu održali su zajedničku sjednicu s temom "Potencijali razvoja riječnog cruising turizma u Hrvatskoj". 

Tematska sjednica dvaju saborskih odbora okupila je više od 60 predstavnika Ministarstva turizma, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Hrvatske turističke zajednice, turističkih zajednica županija i gradova Slavonije i Baranje, strukovnih komora, turističkih i putničkih agencija, lučkih uprava, parkova prirode, Instituta za turizam te brojne druge turističke djelatnike. 

Uvodničari doc. dr.sc. Goran Vojković s Prometnoga fakulteta, dr.sc. Siniša Horak iz Instituta za turizam i ravnateljica Lučke uprave Vukovar Božana Matoš prezentirali su sadašnje stanje riječnog cruisinga u Hrvatskoj, prednosti i slabosti postojećeg zakonodavnog i strateškog okvira te mogućnosti razvoja ovog turističkog segmenta. 

Na riječnim krstarenjima u Europi 2013. godine sudjelovalo je oko 950.000 putnika. Od oko 500 međunarodnih krstarenja Dunavom čak polovica ih nije pristala u hrvatskim riječnim lukama. Kako bi se unaprijedio cjeloviti proizvod riječnih krstarenja u Hrvatskoj predloženo je koncipiranje turističke ponude koja bi afirmirala Hrvatsku kao cruising odredišta, stvaranje inovativnog turističkog doživljaja u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i uvođenje tematskih itinerera koji bi obuhvatili kulturnu i prirodnu baštinu te vrhunsku eno-gastronomsku ponudu. Osim Dunava, dugoročno valja promišljati i valorizaciju Save, Drave i dijela Kupe kao plovnih pravaca, rečeno je među ostalim u uvodnom dijelu sjednice. 

U raspravi je ustvrđeno da bi što žurnije trebalo izraditi strateški i akcijski plan razvoja riječnog cruising turizma kako bi lokalne samouprave zajedno sa svim ključnim dionicima mogle uspješno pridonijeti razvoju ovog specijaliziranog turističkog proizvoda. Na tome bi trebala poraditi ministarstva prometa i turizma, uz potporu ministarstava kulture, zaštite okoliša i poljoprivrede, naglašeno je tijekom rasprave. Uz to je kao prvi korak u promociji riječnog turizma, za jesen 2014. godine dogovoren tematski posjet najvažnijih predstavnika cruising turizma: vlasnika najvećih agencija, brodara, bookera te predstavnika medija, što bi zasigurno pomoglo uvrštavanju Hrvatske u relevantne programe i kataloge međunarodnoga cruisinga. 

Istaknuto je također kako bi realizacija projekta 'Zagreb na Savi' bitno mogla doprinijeti budućemu razvoju riječnoga cruisinga u Hrvatskoj jer bi se njime omogućilo dodatno valoriziranje sjajnih potencijala savskog plovnog puta sve do Zagreba. 

Predsjednici dvaju saborskih odbora, Goran Beus Richembergh i Nada Turina-Đurić, obavijestili su okupljene da će odbori na osnovu današnjih uvodnih izlaganja i rasprave izraditi dokument koji će obuhvatiti analizu postojećeg stanja riječnog cruising turizma u Hrvatskoj i preporuke ciljano usmjerene resornim institucijama s prijedlozima unaprjeđenja postojećeg stanja. 
 

Author: Odbor za turizam