Radna skupina UN-a o prisilnim ili nedobrovoljnim nestancima posjetila Sabor

Zagreb - Članovi Radne skupine UN-a o prisilnim ili nedobrovoljnim nestancima Osman El-Hajje, Jaminka Džumhur i Ugo Cedrangolo sastali su se u utorak s članovima saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Melitom Mulić i Draganom Crnogorcem, a u sklopu regionalnog posjeta koji, uz Hrvatsku, obuhvaća Srbiju, Crnu Goru te Kosovo. 

Radna skupina osnovana je 1980. radi pružanja pomoći obiteljima nestalih osoba u rasvjetljavanju sudbine odnosno pronalasku nestalih članova obitelji. Opća skupština UN-a usvojila je 1992. godine Deklaraciju o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka, a Radnoj skupini pripao je nadzor nad napretkom država u vezi s ispunjavanjem obveza proizašlih iz Deklaracije te pružanje pomoći vladama u njezinoj primjeni. 

Dragan Crnogorac uvodno je izvijestio Radnu skupinu o statusu poduzetih mjera nadležnih tijela Republike Hrvatske, integriranima u "Hrvatski model traženja nestalih osoba", o pitanju zatočenih i nestalih osoba tijekom Domovinskog rata, te o nacionalnim, regionalnim i međunarodnim mehanizmima koje je Hrvatska osnovala, odnosno u kojima Hrvatska surađuje kako bi se riješilo pitanje nestalih osoba. 

Navodeći kojim su zakonima i sustavima pomoći riješena statusna prava obitelji nestalih osoba, Melita Mulić je "Hrvatski model traženja nestalih osoba" ocijenila uspješnim te dodala kako i Srbija te Bosna i Hercegovina, s kojima je potpisano niz bilateralnih sporazuma o suradnji, također primjenjuju ovaj model. 

Članica Radne skupine i Ombudsman za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur naglasila je važnost donošenja zakonodavnog okvira kojim bi se izjednačila prava obitelji civilnih žrtava s pravima obitelji vojnih žrtava, osobito u obeštećenju obitelji. Ujedno je skrenula pozornost kako Hrvatska još uvijek nije ratificirala Konvenciju Opće skupštine UN-a o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka, za koju je pristupanje potpisala 2007. godine. 

Na sastanku se razgovaralo i o oblicima obilježavanja mjesta masovnih grobnica te izvorima financiranja održavanja spomenika. 
 

Author: Služba za medije