Mihael Zmajlović sudjeluje na sastanku predsjednika parlamentarnih odbora za energetiku

Sofija - Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović sudjeluje na sastanku predsjednika odbora za energetiku parlamenata država članica Europske unije koji se održava u Sofiji od 13.-14. svibnja u okviru bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Glavne teme sastanka su pitanja energetske infrastrukture i sigurnosti opskrbe, prijelaz na čistu energiju u Europi te učinkovito integriranje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije na tržište.

Tijekom sastanka istaknuta je važnost osiguranja održive, konkurentne, sigurne i povoljne energije potrošačima u Europskoj uniji. Pri tome ključnu ulogu ima diversifikacija izvora energije i opskrbnih pravaca. Posebno je naglašena nužnost diversifikacije opskrbe plinom i realizacije infrastrukturnih projekata od zajedničkog interesa, usmjeravanja energetske politike EU-a prema energetskoj uniji te formiranja integriranog energetskog tržišta. Jednako važnim ocijenjeno je ubrzavanje prijelaza na čistu energiju, postizanje globalnog vodstva EU-a u području energije iz obnovljivih izvora a s ciljem provedbe zacrtanih obveza u pogledu klimatskih promjena preuzetih Pariškim sporazumom.

Otvorena su i pitanja prilagodbe energetske infrastrukture povećanoj proizvodnji iz obnovljivih izvora kao i učinkovitog integriranja proizvodnje iz obnovljivih izvora na tržište.

Author: Odbor za zaštitu okoliša i prirode