Aktivnosti Odbora za europske poslove u prvoj godini članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji

Zagreb - Odbor za europske poslove osnovan je Poslovnikom Hrvatskoga sabora 1. srpnja 2013. umjesto dotadašnjeg Odbora za europske integracije. Odbor ima predsjednika, dvojicu potpredsjednika i 15 članova iz redova zastupnika, a od veljače 2014. i šest imenovanih članova - javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Sudjeluje u donošenju nove pravne stečevine Europske unije, u skladu s odredbama Lisabonskog ugovora te nacionalnog zakonodavstva – Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnika Sabora. 

Tijekom prve godine članstva Hrvatske u Europskoj uniji Odbor za europske poslove održao je 28 sjednica, na kojima je temeljem prije usvojenih radnih programa za preostali dio 2013. te za 2014. godinu raspravio ukupno 44 stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije, njih 14 u 2013. i 30 u 2014. godini. Sva stajališta Odbor je raspravio u suradnji s matičnim radnim tijelima. Uz razmatranje stajališta o prijedlozima zakonodavnih akata, Odbor za europske poslove održao je i 13 takozvanih saslušanja, također u suradnji s matičnim radnim tijelima, na kojima su resorni ministri predstavljali izvješća o održanim i predstojećim sastancima pojedinih formacija Vijeća Europske unije.

Od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2014. Saboru su institucije Europske unije izravno dostavile 717 dokumenata, koji su bili temelj za donošenje radnih programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske, ali i za uključivanje u politički dijalog s europskim institucijama. Odbor za europske poslove u okviru političkog dijaloga poslao je tri mišljenja Europskoj komisiji te je na njih primio odgovore.

Od ostalih aktivnosti Odbora za europske poslove treba istaknuti dvije sjednice na kojima su predstavljeni prioriteti litavskog i grčkog predsjedanja Vijećem, kao i zajedničku sjednicu koju je Odbor održao s Odborom za poslove Europske unije slovenskog Državnog zbora u Ljubljani te tematsku sjednicu o primjeni načela supsidijarnosti u europskom zakonodavnom postupku. Predsjednik, potpredsjednici i članovi Odbora održali su i niz bilateralnih sastanaka s izaslanstvima koja su boravila u posjetu Saboru. Članovi Odbora također su redovito sudjelovali na sastancima Konferencije odbora nadležnih za europske poslove parlamenata Europske unije (COSAC). 

Author: Odbor za europske poslove