Karmela Caparin primila u službeni posjet zastupnice kosovskog parlamenta

Zagreb - Članica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora Karmela Caparin primila je u službeni posjet zastupnice parlamenta Republike Kosovo.

Karmela Caparin nakon upućivanja riječi dobrodošlice uime nenazočnog predsjednika Odbora Andrije Hebranga te drugih članova Odbora, ukratko je predstavila strukturu i glavne aktivnosti Odbora. Napomenula je da je Odbor bio vrlo aktivan na planu usklađivanja domaćeg zakonodavstva iz područja zdravstva, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi s europskom pravnom stečevinom. Istaknula je kako Hrvatska pridaje veliku važnost organizaciji zdravstvene zaštite stanovništva, koja se dijeli na primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Stoga se i može ustvrditi da je Hrvatska dostigla visoku razinu dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite. Velika važnost posvećuje se upravo organizaciji primarne zdravstvene zaštite, tj. obiteljskoj medicini. Istaknula je projekt informatizacije cijelog sustava zdravstva koji je posljedično doveo do znatnog smanjivanja listi čekanja po bolnicama, što je bio veliki problem hrvatskog bolničkog sustava. Hrvatska provodi opsežnu reformu zdravstva i to etapno, kreće velika reforma hitne medicinske pomoći, reforma bolničkog sustava s kategorizacijom bolnica, stvaranje centara izvrsnosti, a slijedi i reforma sustava socijalne skrbi.

Zastupnica u kosovskom parlamentu Shpresa Murati predstavila je Klub parlamentarki koji djeluje u Skupštini Kosova kao neformalna grupa koja djeluje od 2005. godine i okuplja sve zastupnice bez obzira na stranačku pripadnost. "Osnovale smo Klub na zajedničku inicijativu 36 žena parlamentarki iz drugog saziva Skupštine Kosova i uz snažnu podršku nevladinog sektora, u cilju rješavanja raznih pitanja žena". Predstavila je Komisiju za zdravstvo, rad i socijalnu skrb kosovskog parlamenta te iznijela glavna pitanja s kojima se susreću u svom radu. Najveći je problem djelomično riješena zakonska regulativa na tom području, posebice nedostatak zakona o zdravstvenom osiguranju. Kosovske zastupnice zanimale su se postoji li u Hrvatskoj fond mirovinskog osiguranja na solidarnoj osnovi te fond zdravstvenog osiguranja, provode li se programi očuvanja reproduktivnog zdravlja žena.

Karmela Caparin odgovorila je da Hrvatska ima model solidarnog izdvajanja za zdravstveno osiguranje, odnosno postoji obvezno zdravstveno osiguranje, ali postoji i dobrovoljno, dopunsko osiguranje koje poboljšava kvalitetu zdravstvene usluge. Što se tiče pitanja očuvanja reproduktivnog zdravlja žena, Caparin je istaknula kako hrvatsko zdravstvo kreće od premise da je prevencija osnova svega, što se pokazalo od presudne važnosti i kod provedbe programa ranog otkrivanja raka dojke koji se provodi već niz godina i vrlo je dobro prihvaćen kod većine žena. Provode se i programi u cilju ranog otkrivanja raka vrata maternice te karcinoma debelog crijeva. Uopće, organizirane su brojne kampanje u borbi protiv malignih oboljenja kroz preventivne programe. 

Author: Služba za odnose s javnošću