Odbor za pravosuđe održao tematsku sjednicu o stanju u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima

Lepoglava – Odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu o stanju u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima. Sjednica je održana u Kaznionici u Lepoglavi, a raspravi su, osim članova Odbora, prisustvovali i predstavnici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske te pučka pravobraniteljica.

Sjednici Odbora prethodio je obilazak Kaznionice u Lepoglavi. Tom je prilikom upravitelj Kaznionice Dražen Posavec članove Odbora iscrpno informirao o svim aspektima organizacije života i rada u Kaznionici. 

Članovima Odbora omogućen je pristup svim dijelovima Kaznionice pa su se mogli uvjeriti u stvarne uvjete u kojima zatvorenici žive, rade, obrazuju se i sl. Posebice su upoznati s naporima Kaznionice da u što je moguće većoj mjeri bude samoodrživ sustav sposoban zadovoljiti neke svoje potrebe kroz rad i zalaganje zatvorenika. 

Nakon obilaska Kaznionice Odbor za pravosuđe održao je 61. sjednicu na kojoj je uvodno izvješće podnio ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Ministar je istaknuo najvažnije probleme koji postoje u hrvatskom zatvorskom sustavu. Potom je iznio glavne ciljeve penalne politike koju provodi Ministarstvo pravosuđa te mjere koje se poduzimaju da bi se ti ciljevi ostvarili. Posebno je naglasio važnost mjera koje se poduzimaju da bi se zatvorenicima omogućio boravak u adekvatnim uvjetima. U tom smislu, kaznena je politika stvorila uvjete da se osuđenicima za blaža kaznena djela izriču alternativne kaznenopravne sankcije te da se time izbjegne potreba za izvršavanjem kazne zatvora, posebice u zatvorenim uvjetima. Tako u zatvorskom sustavu prvi put postoji veći broj zatvorskih mjesta od stvarnoga broja zatvorenika. No, i dalje postoji problem prekapacitiranosti zatvorskoga sustava u zatvorenim uvjetima. 

Osim toga, ministar Miljenić je upozorio i na problem zatvorske infrastrukture koja je dotrajala i po mnogočemu neprikladna za ostvarenje svih ciljeva zbog kojih izvršavaju kaznene sankcije. Taj problem će i dalje biti prisutan budući da obnova zatvorskih ustanova ili izgradnja novih kapaciteta zahtjeva znatna financijska sredstva koja je, zbog objektivnih ekonomskih zadanosti, u ovome trenutku moguće osigurati u ograničenome opsegu. Miljenić je govorio i o sigurnosnim aspektima rada kaznionica i zatvora, istaknuvši da je postignuta vrlo visoka razina sigurnosti i to prvenstveno zahvaljujući stručnosti i zalaganju pravosudnih policajaca. U tom kontekstu iznio je i planove za nova zapošljavanja u zatvorima i kaznionicama koja će osigurati obnavljanje te službe i zadržavanje postignute razine sigurnosti.

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović pozvala je sve prisutne na razumijevanje u pogledu unaprjeđenja uvjeta izvršenja kaznenopravnih sankcija kako bi se zaštitila temeljna ljudska prava zatvorenika. Iznijela je opću ocjenu stanja u hrvatskim zatvorima i kaznionicama po kojoj se ono može opisati kao zadovoljavajuće. Osobito je pohvalila Kaznionicu u Lepoglavi kao primjer dobre prakse. Izvijestila je također da, obavljajući svoju funkciju Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, može zaključiti kako u domaćem zatvorskom sustavu nema postupaka koji bi se mogli opisati kao tortura i mučenje.

Predsjednik Odbora Josip Kregar zaključno se osvrnuo na pitanja zdravstvene zaštite i skrbi za zatvorenike. Osobito je istaknuo problem nedovoljnoga broja zdravstvenog osoblja u kaznionicama i zatvorima te naglasio da podržava napore Ministarstva pravosuđa da se osigura poboljšana primarna zdravstvena skrb za zatvorenike. Osim toga, naglasio je potrebu da se pojačaju napori za uspostavljanje suradnje s izvaninstitucionalnim organizacijama i civilnim društvom. Time bi se u znatnoj mjeri povećale mogućnosti za resocijalizaciju zatvorenika i sprječavanje njihovoga kriminalnog povrata.
 

Author: Odbor za pravosuđe