U Odboru za pravosuđe održan sastanak s prestavnicima SIGMA-e

Zagreb - Potpredsjednica Odbora za pravosuđe Nada Čavlović Smiljanec i članica Odbora Ljubica Lukačić primile su u posjet predstavnike SIGMA-e (Potpora poboljšanju upravljanja sustavima društva i rukovođenja - zajednička inicijativa OECD-a i Europske Unije).

Potpredsjednica Odbora za pravosuđe Nada Čavlović Smiljanec uvodno je predstavila aktivnosti Sabora vezane za reformu pravosuđa s posebnim naglaskom na donesenu Strategiju reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. godine, izmjenu Ustava te na usvojene zakone koji jačaju profesionalizaciju i neovisnost pravosuđa. Govoreći o borbi protiv korupcije zastupnica je istaknula da su na tom području napravljeni znatni iskoraci no da je potrebno i dalje inzistirati na potpunoj implementaciji donesenih zakona. Pozitivnim pomakom ocijenila je i novi Zakon o sukobu interesa te Zakon o financiranju političkih stranaka. Istaknuto je da postoji konsenzus političkih stranaka o provođenju reforme pravosuđa.

Predstavnike SIGMA-e Julia Nabaisa i Louisa de Sousu zanimala je uloga Odbora za pravosuđe u zakonodavnom procesu, suradnja sa stručnjacima i organizacijama civilnog društva te ustroj stručne službe Odbora. Potpredsjednica Odbora za pravosuđe Nada Čavlović Smiljanec predstavila je rad Odbora koji uključuje suradnju s nevladinim udrugama i sa stručnom javnosti u postupku donošenja zakona. U tom kontekstu razgovaralo se i o projektu procjene regulatornog učinka čime bi se ojačala kvaliteta zakona. Članica Odbora Ljubica Lukačić predstavila je zakonsku regulativu i programe namijenjene boljoj pravnoj zaštiti osoba s invaliditetom. Zahvalivši na dobroj suradnji, predstavnici SIGMA-e rekli su da je vidljiv velik napredak, i u zakonodavnom procesu i u provođenju reformi, iako postoji prostor za daljnji napredak. Sastanak je zaključen dogovorom o daljnjoj suradnji. 

Author: Služba za odnose s javnošću