U Hrvatskome saboru održan okrugli stol u povodu obilježavanja 15. rujna - Međunarodnog dana demokracije

Zagreb - U organizaciji Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji održan je okrugli stol u Hrvatskome saboru s temom "Politička odgovornost – stvaranje veza između parlamenta i građana".

Predsjednica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri IPU Marija Lugarić uvodno je naglasila da se Hrvatski sabor po treći put pridružuje obilježavanju 15. rujna – Međunarodnog dana demokracije. Okrugli stol otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić istaknuvši u svom obraćanju nužnost da svi sudionici demokratskog društva daju svoj doprinos kontinuiranom razvoju komunikacije. Predsjednik Bebić posebno se osvrnuo na razdoblje između izbornih ciklusa. U tom periodu, rekao je, potrebno je daljnje jačanje dostupnosti i otvorenosti prema građanima. Također je naglasio važnost pronalaženja najboljih rješenja kako bi građani imali mogućnost utjecaja na predstavnička tijela.

Predsjednica GONG-a Sandra Pernar predstavila je rezultate istraživanja "Lokalna i transparentna uprava i samouprava – LOTUS" koje je provela udruga GONG. Istraživanje je pokazalo još uvijek prisutnu zatvorenost tijela lokalne i regionalne samouprave te potrebu za intenzivnijom edukacijom i lokalnih dužnosnika i službenika, ali i samih građana. Uvodna izlaganja održali su predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe Igor Dragovan koji je predstavio rad Odbora izdvojivši primjere iz prakse koji upućuju na potrebne promjene u načinu funkcioniranja javne uprave,a Suzana Kunec iz udruge B.a.B.e. upozorila je na probleme na koje još uvijek nailaze organizacije civilnog društva, posebno zbog kratke procedure donošenja zakona.

Voditeljica Službe za odnose s javnošću Ružica Šimunović predstavila je rad svoje službe. Od više aspekata posebno je izdvojila rad na podizanju svjesnosti među školskom i studentskom populacijom, kao i svakodnevne kontakte s predstavnicima medija. Završno izlaganje održao je prodekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Berto Šalaj koji je obrazložio koncept političke odgovornosti u suodnosu građana i njihovih izabranih predstavnika što bitno utječe na kvalitetu demokracije pojedinog društva.

U raspravi koja je uslijedila otvorena su brojna pitanja o mogućnostima unapređenja komunikacije te aktivnijeg uključivanja građana u proces donošenja odluka na svim razinama. Među sudionicima okruglog stola bili su zastupnici Hrvatskoga sabora, predstavnici Vlade RH, predstavnici gradova i općina, medija i udruga civilnog društva. Predsjednica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri IPU Marija Lugarić istaknula je velike mogućnosti korištenja modernih alata komunikacije, posebno društvenih mreža kojima su mladi iznimno naklonjeni. U završnom dijelu razgovora bilo je riječi o komunikacijskoj strategiji u procesu pristupanja Hrvatske EU. 

Author: Služba za odnose s javnošću