IPU poziva na globalno jačanje aktivnosti u postizanju veće zastupljenosti žena u parlamentima

Ženeva - Iako je postotak parlamentarnih zastupnica u svijetu udvostručen u posljednjih dvadeset godina, ipak je potrebno ambiciozno i globalno usklađeno djelovanje kako bi se ubrzalo postizanje jednake zastupljenosti spolova, priopćila je Interparlamentarna unija u povodu obilježavanja 8. ožujka - Međunarodnoga dana žena. 

- Nakon optimizma u 2013., kada je u svijetu značajno porastao paritet među zastupnicima i zastupnicama, pad napretka u 2014. je veliko razočaranje, rekao je glavni tajnik IPU-a Martin Chungong. Dodao je da politička volja i političko djelovanje moraju biti trajni ako se želi prevladati manjak žena u politici. 

Među ključnim čimbenicima koji utječu na ulaznost žena u parlament, IPU navodi kvote, tip izbornoga sustava te utjecaj političkih stranaka na pozicioniranje žena na izbornim listama. Među ciljevima koje treba postići, IPU ističe otvaranje mogućnosti ulaska u parlament mladim ženama te dolazak na zastupničku dužnost žena iz što različitijih društvenih skupina. 

Prema podacima IPU-a 1945. godine - kada su žene u mnogim zemljama dobile aktivno i pasivno biračko pravo - djelovalo je 26 parlamenata, dok ih je ove godine 190. Na svjetskoj razini trenutačno je postignut prosjek zastupljenosti žena u parlamentima od 22 posto. Najbrži napredak postignut je posljednjih 20 godina, nakon donošenja Pekinške platforme za osnaživanje žena 1995. godine, kada je u svijetu bilo 11 posto zastupnica. Za usporedbu, 1945. godine bilo ih je 3 posto. 

U Hrvatskome saboru trenutačno mandate obnaša 38 zastupnica, što čini udio od 25 posto. Ovaj je udio i prosjek za europske parlamente neovisno o broju njihovih domova. 

Šest žena prvi je put u hrvatskoj povijesti započelo obnašati zastupničku dužnost u Ustavotvornome saboru Narodne Republike Hrvatske 1946. godine.
 

Author: Služba za medije