U Saboru predstavljeni EU fondovi za obrazovanje i znanost – HORIZON 2020 i Erasmus+

Zagreb – Radi približavanja europskih programa zainteresiranoj javnosti te povećanja njihova korištenja u Hrvatskoj, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU-a Antonija Gladović predstavila je na današnjoj zajedničkoj sjednici saborskih odbora za europske poslove, za obitelj, mlade i sport te za obrazovanje, znanost i kulturu fondove Europske unije za obrazovanje i znanost – HORIZON 2020 (Obzor 2020.) i Erasmus+.

Obzor 2020. novi je program EU-a za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Program je usmjeren na izvrsnost u istraživanjima i inovacijama, povećanje konkurentnosti industrije s osobitim naglaskom na malim i srednjim poduzećima te na rješavanje društvenih izazova putem interdisciplinarnog pristupa, integriranja društvenih i humanističkih znanosti te europske dodane vrijednosti projekata. 

Proračun Obzora 2020. iznosi 77 milijardi eura, a riječ je o potpuno novom tipu programa za financiranje istraživanja i inovacija, osobito u pogledu formuliranja prioriteta i natječaja, uz jednostavnija pravila za cijeli program, jednostavniji način financiranja i brže ugovaranje, manje kontrola i revizija. K tome je moguća interakcija ovog programa i europskih strukturnih fondova; potiče se komplementarno korištenje sredstava za financiranje iz dvaju različitih okvira usmjerena na izvrsnost, konkurentnost i inovacije. 

-Do 25. veljače 2015. ukupno su potpisana 33 ugovora za projekte u kojima su hrvatske institucije prijavitelji ili partneri, s ukupnim ugovorenim iznosom od 3,8 milijuna eura, naglasila je Gladović. 

Erasmus+ najveći je program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, i također obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Program je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, unapređenje obrazovanja i osposobljavanja te na rad u području mladih i sporta.

-Jedan od ciljeva strategije „Europa 2020“, u okviru koje je razrađen Erasmus+, povećanje je broja visokoobrazovanih osoba s 32 na 40 posto te smanjenje ranog napuštanja osnovnog obrazovanja s 14 na manje od 10 posto, istaknula je Gladović. Proračun programa Erasmus+ iznosi 14,7 milijardi eura (111,7 milijardi kuna), s tim da se očekuje da će do kraja 2020. godine Hrvatskoj na raspolaganju biti više od milijardu kuna. Predviđeno je da će 77,5 posto tih sredstava biti raspoređeno na sektor obrazovanja i osposobljavanja, a 43 posto na visoko obrazovanje. 

-U okviru natječajne godine za 2014. godinu ukupno je odobren 251 projekt u vrijednosti 13.110.664,50 eura, čime je postignuta ugovorenost raspoložih sredstava od 98 posto, dodala je Gladović. Poslovni sektor sa samo 13 korisnika, lokalna i regionalna tijela s 2 korisnika, te osobe s manje mogućnosti (33,74 posto prijava uključuje sudionike s manje mogućnosti, a 5,65 posto prijava uključuje sudionike s invaliditetom) predstavljaju podzastupljene ciljne skupine u Hrvatskoj 2014. godine, koje će ubuduće trebati pojačano motivirati na prijavljivanje, zaključila je Gladović.
 

Author: Služba za medije