Daniel Mondekar primio veleposlanika Mađarske Józsefa Zoltána Magyara

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora Daniel Mondekar primio je veleposlanika Mađarske Józsefa Zoltána Magyara.

Na sastanku su sugovornici razmijenili stajališta o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP) te njegovu utjecaju na nacionalna gospodarstva. 

Veleposlanik Mađarske József Zoltán Magyar istaknuo je da mađarski parlament nastoji pojačati aktivnosti te otvoriti širu raspravu o TTIP-u. Mađarska strana zastupa stajalište da je važno imati kvalitetan i uravnotežen sporazum te da svi subjekti kao što su parlament, vlada i civilne udruge daju svoj doprinos raspravi o toj temi, dodao je veleposlanik Mađarske.  

Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar istaknuo je da se u Hrvatskome saboru najaktivnije prate aktivnosti vezane uz TTIP, a do sada je održano nekoliko okruglih stolova i konferencija o toj temi. 

Mondekar je podsjetio i da u petak, 24. travnja Odbor za europske poslove organizira konferenciju o Transatlantskome trgovinskome i investicijskom partnerstvu na kojoj će sudjelovati, između ostalih, i predstavnik Opće uprave za trgovinu Europske komisije, članovi Europskoga parlamenta izabrani u Republici Hrvatskoj te članovi Europskoga gospodarskoga i socijalnog odbora. 
 

Author: Služba za medije