U Saboru održana konferencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Zagreb – U Hrvatskome saboru održana je međunarodna konferencija posvećena Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u organizaciji Centra za žene žrtve rata - ROSA, a u suradnji s Odborom za ravnopravnost spolova.
 
Sudionike konferencije uvodno su pozdravili predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Gvozden Srećko Flego, koordinatorica Centra za žene žrtve rata - ROSA Nela Pamuković te predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora Nansi Tireli.
 
Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Gvozden Srećko Flego govorio je o različitim vidovima nasilja nad ženama te istaknuo kako borba protiv nasilja počiva na jednakopravnosti rodova. - Naglasak treba biti na direktnoj i indirektnoj prevenciji različitih oblika nasilja nad ženama, dodao je Flego. 
 
Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko izrazio je zadovoljstvo što se u Hrvatskome saboru raspravlja o tako aktualnoj i važnoj temi kao što je sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. - Istambulska konvencija prvi je međunarodni pravni akt koji obuhvaća sve elemente borbe protiv ove vrste nasilja. Države potpisnice Konvencije moraju biti potpuno posvećene prevenciji, zaštiti, procesuiranju i sankcioniranju akata nasilja. Nasilje nad ženama najraširenije je kršenje ljudskih prava u svijetu, što ukazuje na potrebu ozbiljnog i kontinuiranog bavljenja ovim problemom te je važno da zakone ažuriramo i učinkovito provodimo, dodao je Leko. 
 
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović naglasio je da je nasilje nad ženama duboko ukorijenjeno i u hrvatskom društvu i u cijelom svijetu. - U posljednjem desetljeću u Hrvatskoj je smrtno stradalo više od 300 žena od različitih oblika nasilja, upozorio je predsjednik Josipović te istaknuo važnost formalnog pokretanja ratifikacije i implementacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. 
 
Opći izvjestitelj za borbu protiv nasilja nad ženama u parlamentu Vijeća Europe i politički koordinator Mreže parlamentaraca Vijeća Europe pod nazivom „Žene oslobođene od nasilja“ Jose Mendes Bota govorio je o prisutnosti takve vrste nasilja u svim društvenim sferama i klasama. Mendes Bota naglasio je kako su sve predradnje za ratifikaciju Istambulske konvencije gotove te očekuje da Hrvatska ratificira Konvenciju što je prije moguće. – Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina te Srbija već su ratificirale Konvenciju, istaknuo je Mendes Bota. Govoreći o mehanizmima nadzora buduće provedbe Konvencije, ocijenio je ulogu parlamenta izrazito važnom.  
 
Na konferenciji je predstavljena i studija „Analiza usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. 
 
U drugom dijelu konferencije panel-diskusija bila je usmjerena na iskustva Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije u procesu ratifikacije Konvencije. 
 
Na konferenciji su sudjelovali zastupnici i zastupnice, predstavnici nadležnih državnih institucija te predstavnici organizacija koje se bave zaštitom i promicanjem prava žena žrtava nasilja. 

Author: Služba za medije