Započeo regionalni seminar Interparlamentarne unije o zaštiti okoliša i održivom razvoju

Beirut - Regionalni seminar arapskih zemalja o upravljanju održivim razvojem i okolišem započeo je danas u Beirutu (Libanon) u organizaciji Interparlamentarne unije (IPU), Instituta za usavršavanje i istraživanje Ujedinjenih naroda (UNITAR) i Arapske Interparlamentarne unije (AIPU). 

Glavni je cilj seminara osigurati bolje funkcioniranje parlamenata povećavanjem svjesnost o zaštiti okoliša i važnih prirodnih resursa, posebice vode. Seminar bi trebao potaknuti na preuzimanje veće uloge parlamenata u međunarodnim pregovorima koji su vezani za problem vode, a okupljenim će parlamentarcima pružiti bolje razumijevanje postojećih ugovora vezanih za tu problematiku. 

Dvodnevno okupljanje bit će i prilika za razmjenu iskustava, kako onih među sudionicima, tako i onih sa stručnjacima. Predstavnici parlamenata dobit će upute kako nadgledati rad vlada svojih zemalja na području vode, te kako učvrstiti ulogu parlamentarnih odbora. 

Nakon niza predviđenih regionalnih i nacionalnih seminara za parlamentarce objavit će se priručnik o temi upravljanja okolišem i održivim razvojem. 
 

Author: IPU/HS