Mondekar primio voditelja Predstavništva Europske komisije u Bugarskoj Ogniana Zlateva

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar primio je voditelja Predstavništva Europske komisije u Republici Bugarskoj Ogniana Zlateva. 

Voditelj Predstavništva Europske komisije u Republici Bugarskoj Ognian Zlatev uvodno je predstavio iskustva Bugarske nakon ulaska u članstvo Europske unije s posebnim fokusom na europske poslove. 

Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar izložio je aktualnosti koje se nalaze u središtu interesa Odbora za europske poslove, istaknuvši implementaciju europskog zakonodavstva, Jadransko-jonsku inicijativu i europski semestar. Mondekar je također pojasnio odnose Sabora i Vlade u europskim poslovima te modele prema kojima surađuju. 

Sugovornici su razgovarali i o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu između EU-a i SAD-a, nizu otvorenih pitanja koje sporazum donosi te o ulozi nacionalnih parlamenata u postupku pregovora. 
 

Author: Služba za medije