Visoki povjerenik za nacionalne manjine OESS-a Knut Vollebaek sastao se sa zastupnicima nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru

Zagreb - Veleposlanik – visoki povjerenik za nacionalne manjine OESS-a Knut Vollebaek sastao se sa zastupnicima nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru Šemsom Tankovićem, Zdenkom Čuhnil, Furiom Radinom i Nazifom Memedijem.

Predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Šemso Tanković predstavio je nazočne zastupnike rekavši kako osam zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru predstavlja dvadesetak nacionalnih manjina u RH. Sugovornici su se složili da je u proteklih petnaest godina napravljen izniman pomak u ostvarivanju prava nacionalnih manjina, čemu je pridonijela i misija OESS-a u Hrvatskoj.

Veleposlanik – visoki povjerenik za nacionalne manjine OESS-a Knut Vollebaek rekao je kako će OESS i dalje pomagati Hrvatskoj na tom putu te je ponudio daljnju suradnju u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, posebno na području integracije nacionalnih manjina. Zastupnici Furio Radin i Zdenka Čuhnil predstavili su izbor zastupnika u Hrvatski sabor za nacionalne manjine te su se osvrnuli na provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Rekli su kako je, prema sporazumu s Vladom RH, dogovoreno da će se u prve dvije godine ovog mandata otvoriti pitanje o uvođenju dvostrukog prava glasa za pripadnike nacionalnih manjina. Implementacija Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ocijenjena je dobrom na državnoj razini, no u nekim jedinicama lokalne samouprave ovaj zakon još nije zaživio, zaključila je Zdenka Čuhnil. Osvrnuvši se na položaj romske zajednice u Hrvatskoj, zastupnik Nazif Memedi rekao je kako su pomaci najvidljiviji u segmentu obrazovanja.

U nastavku sastanka razgovaralo se i o zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina u državnim i javnim službama te o paralelnim modelima obrazovanja kroz posebne škole za nacionalne manjine, koje su zastupnici ocijenili vrlo dobrima. Zaključno se zastupnik Šemso Tanković osvrnuo na problem uporabe religijskog imena za etničku odrednicu pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.

Author: Služba za odnose s javnošću