Šime Prtenjača primio voditelja Misije MMF-a u Republici Hrvatskoj

Zagreb - Voditelj misije Međunarodnog monetarnog fonda u Republici Hrvatskoj D. Demekas sastao se s predsjednikom Odbora za financije i državni proračun Šimom Prtenjačom i predsjednikom Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Dragutinom Puklešom. Sastanku su bili nazočni stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Hrvatskoj A. Vamvakidis i predstavnik Hrvatske narodne banke M. Faulend. 

Teme sastanka su bile trenutno stanje vezano uz postojeći stand-by aranžman između Republike Hrvatske i MMF-a, te preliminarne ocjene gospodarskih kretanja u Republici Hrvatskoj i projekcijski planovi za 2006. godinu. 

D. Demekas je na početku naglasio važnost uloge Parlamenta u praćenju i realizaciji stand-by aranžmana. Trenutno MMF provodi fazu drugog pregleda stand-by aranžmana prateći kretanje njegove provedbe. Voditelj misije je prisutne upoznao s  preliminarnim ocjenama gospodarske situacije. Rekao je da Hrvatska ostvaruje zadovoljavajuć rast BDP-a i dosta nisku stopu inflacije koja je uvjetovana rastom cijena nafte na svjetskom tržištu. Ovi pokazatelji su pozitivni, kao i smanjenje deficita države što je vrlo ohrabrujuće. Međutim, smanjenje državnog deficita nije dovoljno za smanjivanje vrlo visokog javnog duga. Zaduživanje privatnog sektora u inozemstvu raste, dovodeći Hrvatsku do značajnog deficita tekuće bilance i povećavanja inozemnog zaduživanja. Stopa rasta vanjskog duga je smanjena, ali on u budućnosti predstavlja rizik za hrvatsku ekonomiju. Glavni zadatak MMF-a jest zaustavljanje njegovog rasta, odnosno smanjivanje u budućnosti. Instrumenti koje može koristiti Republika Hrvatska u rješavanju problema jesu destimulacija zaduživanja privatnog sektora u inozemstvu koju provodi HNB i reforma fiskalne politike. Trošak države u odnosu na BDP je najveći među zemljama regije, te je D. Demekas sugerirao nižu potrošnju koja se prvenstveno odnosi na mirovine i ostala socijalna davanja, a iznose do 50 posto ukupne potrošnje. Također su spomenute i prevelike državne subvencije HŽ-u i brodogradnji. Na kraju svog izlaganja D. Demekas je zaključio da je općenita makroekonomska slika dobra, ali je nužno snižavanje vanjskog duga kroz smanjenje troškova države posebno u području socijalnih davanja. 

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Pukleš je izrazio zadovoljstvo gospodarskim kretanjima, posebno u predzadnjem kvartalu, kada se bilježi rast industrijske proizvodnje i povećavanje izvoza, te očekuje da će se taj trend nastaviti. Ukazao je na potrebu većeg ulaganja u proizvodne djelatnosti nego što je to do sada bio slučaj. 

Na kraju sastanka predsjednik Odbora za financije i državni proračun Šime Prtenjača je istaknuo da nema univerzalnog rješenja za ekonomske probleme. Kao najveći problem naveo je strukturalne poremećaje u hrvatskom gospodarstvu, a kao riješenje istaknuo nužnost povećavanja proizvodnje, poticanje razvojnih projekata i smanjivanje stope nezaposlenosti.