Peđa Grbin primio predstavnike zaklade "Otvoreno društvo" i predstavnike Odbora za prava LGBT osoba Slovačke Republike

Zagreb - Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin primio predstavnike fundacije "Otvoreno društvo" te predstavnike Odbora za prava LGBT osoba Slovačke Republike.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav uvodno je naglasio kako je prošla godina dana od referenduma u kojemu su se birači Republike Hrvatske izjašnjavali o potrebi da se Ustav Republike Hrvatske promijeni tako da se ugradi odredba koja definira brak kao zajednicu žene i muškarca. Naglasio je kako prati situaciju u Slovačkoj vezanu uz tu temu te dodao kako je slična referendumska inicijativa pokrenuta u Švicarskoj. Istaknuo je kako je referendum o "braku" bio važan za Republiku Hrvatsku, ne samo zbog pitanja koje je bilo na njemu postavljeno već i zbog količine potpisa koji su tada prikupljeni.

U nastavku je Peđa Grbin ukratko objasnio postupak koji se veže uz svaku referendumsku inicijativu pokrenutu u Republici Hrvatskoj te posebno istaknuo važnost Ustavnog suda Republike Hrvatske u smislu odluke o ustavnosti pojedinog referendumskog pitanja. Tako je istaknuo kako je Ustavni sud Republike Hrvatske u priopćenju o narodnom ustavotvornom referendumu o definiciji braka zauzeo jasan stav kako je postavljeno pitanje u skladu s odredbama Ustava Republike Hrvatske, ali je ujedno zaključio kako moguća dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakva utjecaja na daljnji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne i istospolne zajednice (poštovanje i pravna zaštita osobnog i obiteljskog života te ljudskog dostojanstva). U tom je smislu i donesen zakon koji uređuje pitanja istospolnih zajednica.
 
Grbin je naglasio kako je u Republici Hrvatskoj nedovoljno uređen zakon koji uređuje pitanje referenduma, a i odredbe Ustava Republike Hrvatske su u tom smjeru nedostatne. Istaknuo je kako je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predlagatelj Zakona o referendumu koji je upravo u zakonodavnoj proceduri, ali da ni taj zakon neće moći primjereno riješiti brojna pitanja vezana uz referendum s obzirom na "ustavne prepreke".
 
Slovački predstavnici ukratko su pojasnili stanje u Slovačkoj vezano uz pitanje prava LGBT građana te naglasili kako je izrazito konzervativna struja protiv bilo kakva drukčijeg formuliranja pitanja braka od onoga u Ustavu po kojemu je brak zajednica žene i muškarca.

Na kraju sastanka predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin zahvalio je sudionicima sastanka te im poželio uspjeh na referendumu.
 

Author: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav