Tomislav Ivić sudjelovao na sastanku o reformi europske politike susjedstva u Bruxellesu

Bruxelles - Predsjednik Odbora za obranu Tomislav Ivić sudjelovao je na međuparlamentarnome sastanku o reformi europske politike susjedstva u organizaciji Odbora za vanjske poslove Europskoga parlamenta.

Sastanak je okupio više od 35 zastupnika nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Norveške te zastupnike Europskoga parlamenta. 

Razmijenjena su mišljenja s povjerenikom Europske unije za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hahnom o nedavno pokrenutom javnom savjetovanju o reformi europske politike susjedstva. S glavnim tajnikom Europske službe za vanjsko djelovanje Alainom Le Royem razgovaralo se o pripremama za lipanjsko Europsko vijeće koje će tradicionalno biti posvećeno europskoj obrambenoj politici.

Izvjestitelj Europskoga parlamenta za europsku politiku susjedstva Eduard Kukan predstavio je prvi nacrt izvješća na vlastitu inicijativu koje predstavlja doprinos Europskoga parlamenta reformi europske politike susjedstva.

Tijekom rasprave velika većina zastupnika pozdravila je reformu, odnosno unapređenje europske politike susjedstva. Imajući u vidu situaciju u državama istočnog i južnog susjedstva, zastupnici su istaknuli važnost integriranja europske politike susjedstva u zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku te jačanje sigurnosne sastavnice europske politike susjedstva. 

Zastupnici, mahom iz država članica juga Europske unije, ukazivali su na to da je potrebno posvećivati više pozornosti državama južnoga susjedstva, osobito ako se uzmu u obzir nedavna događanja na Sredozemlju. Istaknuli su i potrebu za zadržavanjem ravnoteže između dviju dimenzija politike susjedstva kako se ne bi stvorile prevelike razlike u stupnju odnosa pojedinih država južnoga i istočnoga susjedstva s Europskom unijom.

U završnome dijelu sastanka razmijenjena su mišljenja sa stručnjacima o trenutačnoj situaciji u Libiji.
 

Author: Odbor za vanjsku politiku