Započeo seminar Interparlamentarne unije o zakonodavnim mehanizmima za zaštitu djece

Hanoi - Regionalni seminar "Razvoj okvira za zaštitu djece: uloga parlamenata" započeo je danas u Hanoiu (Vijetnam) u organizaciji Interparlamentarne unije i UNICEF-a. Seminar traje do 17. veljače 2006., a namijenjen je parlamentarcima azijsko-pacifičke regije.

"Parlamenti i njihovi članovi imaju ključnu ulogu u osiguravanju poštivanja dječjih prava i njihove zaštite. Zakonodavne i nadzorne funkcije, njihove predstavničke dužnosti i ovlasti da dodjeljuju novčana sredstva, stavlja zastupnike u središnju poziciju zaštite djece", stoji u priopćenju Interparlamentarne unije. 

Cilj je trodnevnog seminara omogućiti raspravu o načinima i mehanizmima razvitka zakonskih okvira za zaštitu djece. Na seminaru će biti predstavljena različita iskustva više zemalja, a obradit će se i posebni slučajevi. Na dnevnom je redu niz rasprava iz toga područja: što je zaštita djece, međunarodni standardi zaštite djece, zaštitnička okolina. Rasprava o parlamentarnim mehanizmima zaštite djece fokusirat će se na problem trgovanja djecom i nasilja nad njima, a u planu je i posjet svjetskih parlamentaraca jednom dječjem selu.
 

Author: HS/IPU