Neven Mimica primio članove Odbora za europske poslove francuskog Senata

Zagreb - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za europske integracije Neven Mimica primio je u službeni posjet članove Odbora za europske poslove Senata Francuske Republike. 

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora zahvalio je na potpori koju Francuska daje Hrvatskoj. Rekao je da je Hrvatska nadomak ostvarenja svog vanjskopolitičkog cilja - pristupanja zemlje u članstvo EU, a Francuska je svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijela tome. Naglasio je da je Odbor za europske integracije Hrvatskoga sabora imao prilike surađivati s parlamentarnim odborima zemalja Europske unije, a od 2004. godine redovito je sudjelovao na konferencijama COSAC-a na kojima su se okupljali predsjednici odbora za europske poslove država članica Europske unije. „Nalazimo se pred izborima, ali za europsku perspektivu ovi izbori neće ništa promijeniti. Konsenzus, kada je u pitanju članstvo Hrvatske u EU, postojao je svih ovih godina, a postojat će i dalje, kao i podržavanje europske politike“, rekao je potpredsjednik Sabora. Istaknuo je da je pred novim sazivom Hrvatskoga sabora nekoliko važnih zadaća. Ponajprije, Hrvatska treba dalje raditi na ispunjavaju reformi kako bi zadovoljila uvjete da proces monitoringa bude uspješan. Uz to, trebaju se stvoriti svi potrebni uvjeti da institucije budu spremne za dobro funkcioniranje unutar EU. Hrvatska daje naglasak na svoju ulogu regionalnog partnera kada je u pitanju europski put zemalja u njezinom okruženju i to je dodana vrijednost koju Hrvatska svojim članstvom u EU želi dati europskoj zajedničkoj vanjskoj politici. Uz to, Hrvatska je spremna na jačanje bilateralnih dogovora kako osnažiti ulogu nacionalnih parlamenata na temelju Lisabonskog ugovora. 

Predsjednik Odbora za europske poslove Senata Francuske Republike Simon Sutour zahvalio je na gostoprimstvu u Hrvatskoj istaknuvši da je Izaslanstvo Odbora za europske poslove Senata pluralističke naravi i da su u njemu zastupljene sve parlamentarne stranke Senata čiji predstavnici svojim dolaskom u Hrvatsku žele iskazati podršku Francuske Hrvatskoj i dobrodošlicu ulasku u Europsku uniju. „Predložit ćemo Senatu 17. studenoga donošenje Rezolucije o Republici Hrvatskoj, što bi bila manifestacija volje Senata da Hrvatska što brže uđe u članstvo EU“. 

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Neven Mimica sa zadovoljstvom je primio ovu vijest kazavši da Hrvatska izuzetno cijeni takav angažman i potporu koju Francuska daje Hrvatskoj.

Author: Služba za odnose s javnošću