Marija Lugarić sudjeluje u pripremi drugoga globalnog parlamentarnoga izvješća IPU-a i UNDP-a

Ženeva - Članica Izvršnoga odbora nacionalne skupine Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Marija Lugarić sudjeluje na sastanku ekspertne skupine koja radi na izradi drugoga globalnog parlamentarnoga izvješća. Drugo globalno parlamentarno izvješće s temom: „Politička odgovornost vlade prema parlamentu: stvarnost i perspektive“ priređuju Interparlamentarna unija (IPU) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). 

Cilj je ekspertne skupine, koja će okupiti petnaestak parlamentaraca i stručnjaka, pripremiti zajedničko izvješće IPU-a i UNDP-a koje će uključiti praktične preporuke za jačanje nadzornih aktivnosti parlamenata. Objava izvješća očekuje se 2016. godine. 

Marija Lugarić bila je aktivna sudionica u pripremi prvoga globalnoga parlamentarnog izvješća s temom: „Promjenjiva priroda parlamentarne zastupljenosti“ koje je obavljeno 2012. godine. Pri Interparlamentarnoj uniji Marija Lugarić je i članica Upravnoga odbora geopolitičke skupine 12+ pri IPU-u i članica Odbora foruma mladih parlamentaraca. 
 

Author: Ured za međunarodne i europske poslove